DNEVNI RED

1. Prezentacija nacrta novih izmjena i dopuna Odluke o korištenju javnih površina 

2. Informacija o prijedlogu Odluke o povećanju plaća za djelatnike proračunskih korisnika Grada Zadra

3. Informacija o tijeku radova na projektu Aglomeracije Zadar - Petrčane 

4. Informacija o HNK Zadar, pisma namjere

5. Informacija o početku uređenja prostora parka Citadela

6. Informacija o realizaciji projekata izgradnje komunalne infrastrukture