DNEVNI RED

1. Proračun Grada Zadra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

2. Prijedlog Odluke o sklapanju predugovora za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na Crvenim kućama u Zadru (6 stanova)

3. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra

4. Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra

5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu