DNEVNI RED

1. Nezakonitost usvojenog proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

2. Nezakoniti amandmani

3. Ostalo