DNEVNI RED

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

2. Informacija o rezultatima 1. natječaja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova

3. Informacija o početku izvođenja radova na uređenju okoliša i opremanja Centra za mlade

4. Informacija o realizaciji projekata u sklopu programa KVARTipo