DNEVNI RED

1. Informacija o izradi 1. Izmjena i dopuna  proračuna za 2022. godinu

2. Informacija o pokretanju postupka otkupa nekretnine/zemljišta na području MO Plovanija i pokretanju izrade projekta edukativnog parka u MO Plovanija

3. Informacija o pokretanju realizacije projekta parka uz ulicu Kažimira Zankija (Predvojnička)

4. Informacija o projektima prijavljenim na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama

5. Informacija o pokretanju projekta rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području MO Crno