DNEVNI RED

1. Informacija o dosadašnjim rezultatima turističke sezone

2. Usklađivanje plaća čelnih ljudi Košarkaškog kluba Zadar sa Odlukom gradonačelnika o utvrđivanju najviše mjesečne bruto plaće direktorima trgovačkih društava iz 2020. godine

3. Informacija o statusu izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra

4. Izvješće o planiranim projektima na prometnoj infrastrukturi grada Zadra

5. Informacija o statusu provedbe projekta Inclusive play (izgradnja i opremanje višeosjetilnog parka u Vruljici)

6. Informacija o novom projektu „STEAM COUNTY“ u području odgoja i obrazovanja

7. Informacija o rezultatima upisa djece u dječje vrtiće u pedagoškoj 2022./2023.godini