DNEVNI RED

1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Zadra za razdoblje srpanj-prosinac 2021.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP 1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožina

6. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake kat.čest. broj 5895/1 k.o. Zadar i pet poslovnih prostora na kat.čest. broj 5895/2 k.o. Zadar