DNEVNI RED

1. Izvještaj o statusu provedbe projekata gradnje

2. Informacija o početku izvođenja radova u sklopu projekta Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I

3. Informacija o pokretanju postupka javne nabave za izvođenje radova i nabave opreme za višeosjetilni park Vruljica sklopu projekta INCLUSIVE PLAY 

4. Informacija o dostupnosti besplatne Wi-Fi mreže u sklopu Poliklinike OB Zadar (Projekt WiFi4EU)

5. Informacija o početku restauracije i sanacije skulpture Sfinge u sklopu projekta RECOLOR  (Interreg Italy-Croatia)

6. Informacija o provedenom natječaju za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini

7. Izvještaj o projektu InfoRoom – izgradnja sustavne podrške organizacijama civilnog društva

8. Komunalni info