DNEVNI RED

1. Participativno budžetiranje

2. Izvještaj o pristiglim prijavama na javni poziv za kulturu i sport

3. Najava početka rada na Planu upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra

4. Odluka o osnivanju Javne kulturne ustanove „Dvije palače“

5. Informacija o provedbi programa Pomoćnici u nastavi

6. Informacija o provedbi Programa produženog boravka

7. Informacija o održavanju Sajma stipendija

8. Komunalni info