DNEVNI  RED

1. Informacija o provedenim upisima djece u Dječje vrtiće Radost i Sunce za pedagošku 2021. – 2022. godinu

2. Informacija o pripremi sustava e-upisi u Djećje vrtiće Radost i Sunce

3. Prezentacija sustava e-zadrani

4. Izvješće o statusu provedbe projekta Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I.

5. Izvješće o statusu provedbe projekta rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana - nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova

6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju pročišene Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće u Zadru

7. Prezentacija idejnog projekta zgrade MO Crvene kuće

8. Informacija o provedbi programa Pomoćnici u nastavi

9. Izvješće o nabavi spremnika za reciklabilni otpad za obiteljske kuće

10. Izvješće o postavljanju kamera za nadzor brzine