DNEVNI RED

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

2. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje zgrade položene na nekretnini u vlasništvu Grada Zadra oznake katastarske čestice zemlje broj 10128 k.o. Zadar

4. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključivanja Ugovora o uređenju međusobnih odnosa između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije u svezi izgradnje zgrade škole na Bokanjcu

5. Prijedlog odluke o usvajanju Plana razvoja kulture Grada Zadra 2019. - 2026.

6. Informacija o proglašenju grada Zadra Europskim gradom sporta 2021.