DNEVNI RED

1. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Gospić o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2018. godinu

2. Izvješće o prostorno planskoj dokumentaciji u pripremi

3. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020. – 2022. godinu

4. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2019. godini

5. Izvješće o komunalnim aktivnostima

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

7. Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.07.4.2.24.0001 “Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT - Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)”

 DOPUNA DNEVNOM REDU:

8. Odluka o financiranju projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru“