DNEVNI RED

1. Prijedlog proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

2. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP-1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane

3. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP-1035-09 Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac

4. Prijedlog odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2020. godine

5. Prijedlog odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

    -  Cjeloviti elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

6. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

7. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra

8. Prijedlog odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina i sklapanja Ugovora o darovanju Broj: 850-03/2019.

9. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Zadra