DNEVNI RED

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.
  2. Izvješće o projektima Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
  3. Informacija o daljnjem tijeku provedbe aktivnosti usluge rane intervencije
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Gradu Zadru
  5. Školska/pedagoška 2019./2020. godina
  6. Informacija o rekonstrukciji - parternom uređenju Bedema u sklopu projekta ZADAR BAŠTINI
  7. Izvješće o komunalnim aktivnostima
  8. Prijedlog odluke o kandidaturi Grada Zadra za Europski grad sporta za 2021. godinu