DNEVNI RED

1. Prezentacija Aplikacije Registar imovine Grada Zadra

2. Informacija o  darovanju zemljišta u vlasništvu Grada Zadra Domu za odgoj djece i mladeži  

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

4. Odluka o odabiru izvoditelja usluge stručnog nadzora na dovršenju i dogradnji Centra „Mocire“

5. Zaključak o odabiru izvoditelja usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije OŠ Krune Krstića, Područne škole Ploče

6. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste Poduzetničke zone Crno 1. Faza

7. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste Novog gradskog groblja Grada Zadra

8. Izvješće o komunalnim aktivnostima

9. Informacija o objavljenom Pozivu za strateški projekt "Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT- Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

10. Informacija o početku provedbe projekta “POKRET - Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada” financiranog iz ESF poziva

11. Informacija - Regionalno nacionalni teniski centar Višnjik

12. Informacija - Strategija razvoja kulture Grada Zadra