DNEVNI RED

1. Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.2.2.02.0002 “Centar za mlade - Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru“

2. Rekonstrukcija Providurove palače u Zadru - objava otvorenog postupka javne nabave u Elektronskom oglasniku javne nabave

3. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2018./2019. godinu

4. Prijedlog zaključka o objavi Javnog poziva s ciljem zapošljavanja 75 pomoćnika u nastavi učenicima u osam osnovnih škola Grada Zadra

5. Informacija o Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama

6. Informacija o obnovi športske dvorane OŠ Zadarski otoci

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za projektiranje nadogradnje zgrade Mjesnog odbora Puntamika i uređenja pripadajućeg prostora za ambulantu obiteljske medicine

8. Izvješće o početku radova na obnovi zemljišnih knjiga katastarskih općina Bokanjac, Crno i Diklo