DNEVNI RED

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

2. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o socijalnoj skrbi

3. Informacija o izradi studije urbane logistike poluotoka

4. Informacija o novim projektima RUINS i Virtual Arch financiranih iz programa Interreg Central Europe

5. Izvještaj o odobravanju sufinanciranja mjera energetske obnove za obiteljske kuće temeljem Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu - i najava  novog natječaja

6. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Arheološka istraživanja za novu gradsku tržnicu

7. Utvrđivanje Prijedloga odluke o odobravanju prijenosa reciklažnog dvorišta Gaženica trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Zadar

8. Informacija o izradi idejnog rješenja zgrade Mjesnog odbora Novi Bokanjac

9. Utvrđivanje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake č.z. 4401/1, č.z. 4401/4 i dio č.z. 4422/42 sve k.o. Zadar