DNEVNI  RED  

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju participacije roditelja za boravak djece u predškolskim ustanovama Grada Zadra

2. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2017./2018. godinu

3. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog poziva s ciljem zapošljavanja 65 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u devet osnovnih škola Grada Zadra

4. Prijedlog odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2017./2018. godini

5. Informacija o realizaciji natječaja povećanja energetske učinkovitosti obrazovnih ustanova/energetska obnova OŠ Smiljevac

6. Informacija o izradi idejnog projekta Društvenog doma Mjesnog odbora Dračevac

7. Informacija o Odluci za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10.-Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. iz Poziva na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja;

8. Informacija o odobrenim projektima CODE, eGUTS i GrowGreen