DNEVNI RED

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2017. godinu
 2. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2017. godini
 3. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu grada Zadra u 2017. godini
 4. Informacija o početku rekonstrukcije raskrižja ulica Ivana Mažuranića i J.J. Strossmayera
 5. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2017. godini
 6. Prijedlog odluke o isplati jednokratnih novčanih pomoći – „uskrsnica“ umirovljenicima
 7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga s područja socijalne skrbi, zdravstva, prevencije ovisnosti i udruga proizišlih iz Domovinskog rata
 8. Izvješće o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2016. godinu
 9. Prijedlog Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2017. godinu
 10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom financiranju državne brzobrodske linije 9141 Pula-(Unije-Susak)-Mali Lošinj-(Ilovik-Silba)-Zadar i obratno
 11. Prijedlog zaključka o prijenosu sredstava OTP banci d.d. za subvenciju kamatne stope