DNEVNI RED

 1. Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područnog ureda Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2015. godinu
 2. Izvješće o radu Športske zajednice Grada Zadra u 2016. godini
 3. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje Kneževe palače
 4. Informacija o izgradnji raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina
 5. Informacija o projektu Novog gradskog groblja Grada Zadra
 6. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“ u Zadru
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija i ostalih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Sportsko-rekreacijskog centra Crno“
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje multifunkcionalne javne građevine u naselju Kožino“
 10. Prijedlog odluke o odobravanju zaključivanja ugovora o suradnji na marketinškim aktivnostima
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta po prijedlogu investitora HEP-ODS d.o.o. Zagreb
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta po prijedlogu investitora ZADAR -RESORT d.o.o. Sukošan
 13. Prijedlog zaključka o sklapanju sporazuma s Udrugom Lijepa naša o nastavku suradnje na provođenju međunarodnog programa Ekoškole u 2017. godini