Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Usluga izrade programa zaštite okoliša Grada Zadra, evidencijski broj nabave BP-18/15.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. svibnja 2015.g. do 14:00 sati.

 

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 27. svibnja 2015. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikama Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Upisnika o zaprimanju ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.