AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Pristojba: 70,00 kn državnih biljega
Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno ili poštom 

 

Upisnik izdanih autotaksi dozvola 2 (u privitku)