Ured Grada


Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Zadra i za gradonačelnika Grada Zadra

Gradsko izborno povjerenstvo - Konačni rezultati izbora

Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Zadra i gradonačelnika Grada Zadra

Gradsko izborno povjerenstvo - rezultati


Obavijest

Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva

Kandidacijske liste za gradsko vijeće

Gradsko izborno povjerenstvo1 2