Ured Grada


Plan finaciranja udruga za 2019. godinu

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Zadra i za gradonačelnika Grada Zadra

Gradsko izborno povjerenstvo - Konačni rezultati izbora


Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Zadra i gradonačelnika Grada Zadra

Gradsko izborno povjerenstvo - rezultati

Obavijest

Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva1 2