Upravni odjeli

Ured Grada obavlja poslove odnosa s javnošću, prezentaciju i promidžbu Grada te međugradsku i međunarodnu suradnju, a naročito: informiranje javnosti, odnose s građanstvom i medijima, ostvarivanje prava na pristup informacijama, uređivanje i održavanje službene internet stranice Grada, protokolarna i prigodna primanja, promidžbu Grada, suradnju s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe Gradonačelnika i Zamjenike Gradonačelnika, poslove suradnje Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, te administrativne i pomoćne poslove za Gradonačelnika i Zamjenike Gradonačelnika. Obavlja pravne, stručne i administrativne poslove vezane za pripremu sjednica i akata Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pripremu sjednica Gradonačelnikovih kolegija i akata gradonačelnika. Obavlja poslove zastupanja Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima, te u tom smislu koordinira rad drugih upravnih tijela Grada. Obavlja poslove vezane za suradnju tijela Grada s državnim tijelima, javna priznanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina koja se prvenstveno odnose na djelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izradu mišljenja vezano za prijedloge zakona, te druge pravne poslove za Gradonačelnika.