Katalog informacija

Članak 4.

  • Ovlaštenik Gradu Zadru, odnosno službeniku za informiranje podnosi usmeni ili pisani zahtjev, koji podržava podatke propisane zakonom, te prijedlog načina predočavanja informacije.
  • U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku tri dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.
  • U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku tri dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.
  • Podnositelj je prigodom podnošenja zahtjeva dužan u korist gradskog proračuna nadoknaditi stvarne materijalne troškove postupka dostave informacije.
  • Grad Zadar omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Zadra ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.