Katalog infomacija

Ivana Dadić
viša stručna suradnica za informiranje

tel: 023  208 173
fax: 023 315 932
e:
idadic@grad-zadar.hr