AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 178/04 i 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10,112/10 i 82/13) autotaksi prijevoz na administrativnom području Grada Zadra uređen je novom Odlukom o autotaksi prijevozu (Glasnik Grada Zadra broj: 10/15).

Autotaksi prijevoz na području Grada Zadra trenutno se obavlja na temelju Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Dozvolu izdaje Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra, na razdoblje od pet godina. Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Vozilo s kojim se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Zadra je osobni automobil  namijenjen za autotaksi prijevoz putnika koji, ima najviše pet sjedala u koje je uključeno i sjedalo za vozača, a ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu, prema kojoj mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. da je bijele boje,
 2. da ima najviše pet sjedala uključujući i vozača,
 3. da ima ispravan protupožarni aparat,
 4. ima na krovu vozila ugrađenu svjetleću oznaku koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju, a na kojoj se nalazi natpis „TAXI“,
 5. imati na prednjim bočnim (vozačevim) vratima ili na prednjoj strani vozila (poklopcu motora) istaknut grb Grada Zadra dimenzija 210 mm X 150 mm s bar kodom,
 6. imati radio vezu ili drugu telekomunikacijsku vezu.  

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, u vozilu mora se nalaziti:

 1. Važeća licencija za obavljanje autotaksi prijevoza sa izvodom iz licencije za vozilo,
 2. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,
 3. ugovor o radu zaposlenog vozača koji obavlja autotaksi prijevoz,
 4. uvjerenje o položenom ispitu za vozača autotaksi vozila iz članka 37. ove Odluke,
 5. potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost prijevoza prema posebnim propisima,
 6. polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu,
 7. ovjeren cjenik usluga autotaksi prijevoza na hrvatskom i engleskom jeziku postavljen na putniku vidljivom mjesto u vozilu,
 8. blok račun i pečat ili pisač za ispis računa,
 9. plan grada Zadra ili navigacijski uređaj,
 10. naljepnicu sadržaja: „Bez uredno uključenog taksimetra niste dužni platiti“, na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, a postavljen na putniku vidljivo mjesto u vozilu

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač mora biti uredno i prikladno odjeven, kulturno se odnositi prema putnicima i ne smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje. Vozaču nije dopušteno obavljati uslugu autotaksi prijevoza pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava. Vozač je dužan uz putnika primiti njegovu prtljagu. Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce.

Cijena usluge autotaksi prijevoza ne može se odrediti u većem iznosu od maksimalnog iznosa koji se utvrđuje ovom Odlukom.

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se za:

 • početak vožnje (startna cijena) koja uključuje relaciju do 5 km u iznosu do 45,00 kuna,
 • vožnja po kilometru u iznosu od 10,00 kuna,
 • prijevoz osobne prtljage po komadu u iznosu 0,00 kuna,
 • vrijeme čekanja po obračunskoj jedinici sat u iznosu 60,00 kuna,
 • cijene autotaksi prijevoza mogu se uvećati do 20% za vožnju noću od 22:00 do 5:00 sati.

Cijena usluge autotaksi prijevoza  utvrđuje autotaksi prijevoznik cjenikom kojeg ovjerava Nadležno tijelo.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne pripadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Cijena vožnje izvan područja grada Zadra, ugovara se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza pod uvjetom da ne smije biti veća od cijene po taksimetru.

Građani koji imaju primjedbe na prijevoz taksijem, mogu prijaviti Inspekciji cestovnog prometa i cesta u Zadru, Dalmatinskog sabora 6.

Autotaksi prijevoznici koji su ishodili Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza i cijene prijevoza na području Grada Zadra navedeni su u Upisniku izdanih autotaksi dozvola .

Upisnik izdanih autotaksi dozvola

Upisnik izdanih autotaksi dozvola 2