Poziv na edukacije u sklopu projekta VR LABoratorij za mlade
Ciklus edukacija Razvoj osobnih i poslovnih vještina započinje 15. listopada 2018.


Grad Zadar, u partnerstvu s Prirodoslovno-grafičkom školom Zadar, Udrugom za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Cinaz i Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat, provodi projekt "VR Laboratorij za mlade". Projekt je usmjeren na poticanje socijalne uključenosti mladih u dobi od 15 do 29 godina, koji će kroz prvi ciklus edukacija naučiti kako samostalno pokrenuti start-up i crowdfunding kampanju, razviti poslovne ideje i prodati kreirane proizvode, te koliki utjecaj zaista ima kvalitetan marketing na društvenim mrežama.

Prvi ciklus edukacija na temu Razvoj osobnih i poslovnih vještina započinje 15. listopada 2018. godine i to s edukacijama na temu:

# Soft skills - Razvoj poslovnih vještina
(dvodnevna radionica)
• 15.-16. listopada 2018. (1. grupa)
• 17.-18. listopada 2018. (2. grupa)
• 19.-20. listopada 2018. (3. grupa)

# Razvoj start-up projekta u svrhu samozapošljavanja
(jednodnevna radionica)
• 22. listopada 2018. (1. grupa)
• 23. listopada 2018. (2. grupa)

# Crowdfunding
(jednodnevna radionica)
• 30. listopada 2018.

Navedene edukacije održat će se u COIN Coworking prostoru, na adresi Murvička 16, Zadar, s početkom u 9:00 sati.

Prijaviti se možete na e-mail: eu.fondovi@grad-zadar.hr

Ukupna vrijednost: 692.833,11 HRK
Sufinanciranje iz ESF-a: 588.950,64 HRK (85%)
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali
Poziv: Podrška programima usmjerenim mladima
Razdoblje provedbe: 18/5/2018 - 18/11/2019


Organizacija radionica je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Vezane fotografije

Vezani dokumenti

Plakat_VRLAB.pdf