Nova aktivnost u okviru EU programa za istraživanje i inovacije ''Obzor Europa'' – projekt RURACTIVE
Nova aktivnost u okviru EU programa za istraživanje i inovacije ''Obzor Europa'' – projekt RURACTIVE
Osnaživanje ruralnih zajednica na djelovanje za pravednu i održivu tranziciju ruralnih područja u Europi

Upravo pokrenuti istraživački projekt RURACTIVE, službeno je započeo svoje aktivnosti projektnim sastankom u Bologni u Italiji od 13. do 15. rujna 2023. Multidisciplinarni konzorcij, pod vodstvom koordinatorice prof. Simone Tondelli iz Odsjeka za arhitekturu Sveučilišta u Bologni, okuplja 26 partnera iz EU-a i tri pridružena partnera. Zajedno će, uz podršku zajednice, razviti pametna, prilagođena, lokalizirana i uključiva rješenja u 12 pilot područja diljem Europe kako bi se potaknula pravedna i održiva tranzicija ruralnih područja. Projekt, financiran iz programa Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor Europa, uložit će 6,5 milijuna EUR tijekom sljedeće četiri godine.

S oko 136 milijuna ljudi, gotovo trećina građana EU-a živi u ruralnim područjima. U europskom zelenom planu i dugoročnoj viziji za ruralna područja Europska komisija snažno je naglasila ulaganja u razvoj ruralnih područja do 2040. Uvažavajući ključnu ulogu ruralnih okruženja u gospodarskoj i socijalnoj koheziji, EU jednako tako ističe ključan doprinos ruralnih područja zelenoj tranziciji i postizanju ambicioznih klimatskih i okolišnih ciljeva. S obzirom na sve veći jaz u gospodarskoj i socijalnoj dobrobiti između stanovnika urbanih i ruralnih područja, ruralna područja i dalje se suočavaju sa znatnim izazovima. Prepreke kao što su niža razina obrazovanja, nedostaci u uslugama i infrastrukturi, kao i nedostatak digitalnih vještina, i dalje je potrebno prevladati, posebno kad je riječ o ruralnim inovacijama.

Međutim, ruralne zajednice i područja imaju golem potencijal da postanu dinamični centri inovacija koji se temelje na lokalnim resursima, djelovanju na lokalnoj razini, kreativnosti i socijalnoj uključenosti. Potaknuta digitalnim inovacijama, vrednovanjem lokalnih resursa i osposobljavanjem, ruralna područja mogu postati privlačna mjesta za život, rad i naposlijetku ostanak ljudi. Cilj je novog istraživačkog projekta RURACTIVE (Osnaživanje ruralnih zajednica da djeluju za promjene) iskoristiti taj potencijal za razvoj i uvođenje inovativnih pristupa za održivu i pravednu tranziciju kao potporu europskim naporima i ciljevima održivog razvoja.

Djelovanje u zajednici za snažna, povezana, otporna i prosperitetna ruralna društva

„Glavni cilj projekta RURACTIVE je stvaranje snažnih mreža s projektom koji je ugrađen u središte lokalnih zajednica”, kaže prof. Simona Tondelli, redovna profesorica urbanog i regionalnog planiranja na Odsjeku za arhitekturu na Sveučilištu u Bologni Alma Mater Studiorum i koordinatorica konzorcija RURACTIVE. „Omogućit ćemo i stvoriti višesektorske ruralno-inovacijske ekosustave kao zajednice ljudi, mjesta i prakse koje dijele interese u određenim sektorima u 12 pilot-područja diljem Europe. Zajedno sa širokim rasponom lokalnih dionika, uključujući lokalne zajednice, projektom će se povećati kapacitet zajednica za zajednički razvoj, provedbu i praćenje pametnih rješenja rješavanjem šest ključnih tema. One obuhvaćaju multimodalnu mobilnost, energetsku tranziciju, poljoprivredno-prehrambenu i agroekologiju, kulturu i kulturne inovacije, zdravlje i dobrobit te turizam utemeljen na prirodi i kulturni turizam”, dodaje.  „Dodatno ćemo se usredotočiti na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama, bioraznolikost i socijalnu pravdu kao međusektorske prioritete jer smatramo da ne postoji pravedna tranzicija ako ne razmotrimo klimatska pitanja i socijalnu uključenost.”

Zajednički razvoj lokalnih vještina za održivi ruralni razvoj

RURACTIVE će blisko surađivati s 12 pilot-područja pod nazivom ''Dynamos'' kako bi se uspostavili lokalni ekosustavi za ruralne inovacije s više dionika. Kako bi se osigurala njihova održivost, u projektu će se staviti velik naglasak na rješavanje pitanja i jačanje višerazinskog upravljanja, osposobljavanja i razvoja kapaciteta, lokaliziranog napretka i uključivih participativnih procesa usmjerenih i na ranjivije skupine kao što su starije odrasle osobe, osobe s invaliditetom, migranti i izbjeglice. Poticat će se i inovacije koje vode žene, a rodna pitanja u marginaliziranim područjima razmotrit će se i rješavati tijekom cijelog projekta. Digitalna povezivost i učenje smatraju se ključnim čimbenicima za diverzifikaciju gospodarskih aktivnosti i pametnih rješenja. Stoga je osposobljavanje u području digitalnih vještina i resursa ruralnim zajednicama u središtu projekta.

RURACTIVE pridaje veliku vrijednost repliciranju razvijenih pristupa i upotrebi uspostavljenih alata i resursa u dodatnim ruralnim područjima nakon završetka projekta. Širenjem pametnih, prilagođenih, lokaliziranih i uključivih rješenja za ruralni razvoj pod vodstvom zajednice, konzorcij želi poduprijeti društvene promjene za mnoge ruralne zajednice diljem Europe.

 

WEB: https://www.ruractive.eu

TWITTER: www.twitter.com/Ruractive_EU

LINKEDIN: www.linkedin.com/showcase/Ruractive