1. veljače

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova sanacije mrtvačnice i servisnih prostora na Gradskom groblju u Zadru

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova sanacije gata i obalnog zida u uvali Foša u Zadru

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje nastavka ulice Put kotarskih serdara

3. veljače

1. Zaključak o odabiru društva FER PROJEKT d.o.o. za obavljanje usluga provedbe promotivnih kampanja za potrebe projekta Inclusive Play

4. veljače

1. Obavijest o odabiru društva D&Z d.o.o. za obavljanje usluga projektantskog nadzora nad radovima prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno

7. veljače

1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2022.

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova i montaže sportskog balona za teniske terene

8. veljače

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge novelacije projektne dokumentacije OŠ Crvene kuće u skladu s novim propisima

2. Odluka o načinu raspodjele sredstava Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja zaštite okoliša

3. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga parkiranja na javnim parkiralištima, premještanja i čuvanja vozila, TD „Obala i lučice“ d.o.o.

9. veljače

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stana u zgradi na adresi Trg tri bunara 1, izgrađenoj na k.č. 9456 k.o. Zadar

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar za 2022. godinu

14. veljače

1. Odluka o odabiru društva Colas Hrvatska d.d. za izvođenje radova građenja infrastrukture u UP Vitrenjak II, faza 5

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole u Kožinu

3. Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja urbanoga područja Zadar za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

4. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže do Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

5. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju nabave polupodzemnih spremnika s TD Čistoća d.o.o.

15. veljače

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole pored OŠ Šimuna Kožičića Benje

2. Zaključak o sklapanju ugovora o programsko-produkcijsko-tehničkoj suradnji s Narodnim muzejom Zadar

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini oznake kat.čest. 4485/2 k.o. Zadar

16. veljače

1. Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Zadar za korištenje nekretnine oznake dio k.č. 10767/1 k.o. Zadar

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga analize davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

17. veljače

1. Zaključak o sklapanju Dodatka ugovoru o sufinanciranju “Sanacije šetnice u mjestu Veli Iž” s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture

18. veljače

1. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

2. Zaključak o odabiru društva Veterinarska stanica Zadar d.o.o. za obavljanje usluge zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra

21. veljače

1. Obavijest o odabiru društva Veterinarske ambulante Mustać j.d.o.o. za obavljanje usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica s javnih površina Grada Zadra

2. Zaključak o sponzoriranju utrke „WINGS FOR LIFE WORLD RUN“

22. veljače

1. Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća urbanog područja Zadar

2. Obavijest o odabiru društva Kvinar d.o.o. za obavljanje konzervatorsko restauratorske usluge na očuvanju skulpture – projekt Recolor

23. veljače

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji nekretnine oznake k.č. 5895/1 k.o. Zadar i pet poslovnih prostora na k.č. 5895/2 k.o. Zadar

2. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu GREEN TECH CONSTRUCTION d.o.o.

24. veljače

1. Obavijest o odabiru zajednice ponuditelja, društva ELIPSA-S.Z. d.o.o. i AZTEK d.o.o. za obavljanje usluge stručnog nadzora uspostave I faze ITS-a

25. veljače

1. Odluka o davanju u najam stana u Ulici Zrinsko-frankopanska 34 Košarkaškom klubu Zadar s.d.d.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Svjetlo

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Ross Media consulting d.o.o.

28. veljače

1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja, društva Konzalting d.o.o. i LC Design d.o.o. za obavljanje nadzora nad građenjem i koordinatora II za izgradnju novog Gradskog groblja

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova građenja infrastrukture nove ceste u Petrčanima, na Punti Radman

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1782/2, 1782/10, 1834/1, 1834/11 i 1834/12, sve k.o. Zadar