2. veljače

 1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Urbaneks d.o.o. za konzultantske usluge tehničke pomoći pri implementaciji i evaluaciji projektnih aktivnosti u sklopu projekta SUSTOURISMO
 3. Zaključak o odabiru ponude obrta IKT CONSULTING za usluge jačanja kapaciteta odgojitelja/ica i članova stručnih službi za korištenje IKT alata u provedbi programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

3. veljače

 1. Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite grada Zadra

4. veljače

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Veterinarska stanica Zadar d.o.o. za uslugu zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Sveučilištu u Zadru

5. veljače

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Zadar u 2021. godini
 2. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu izmjena i dopuna DPU-a stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za izradu UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti

8. veljače

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Turističkoj zajednici Grada Zadra

9. veljače

 1. Zaključak o potvrdi imenovanja Vojmira Marasa zapovjednikom postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Otoka Molata“

10. veljače

 1. Odluka o odabiru ponude društva BINO COMMERCE d.o.o. za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Dračevac
 2. Zaključak o odabiru ponude društva ARHITEKTURA SQUARE d.o.o. za izradu projekta interijera dijela Gradske knjižnice Zadar u Centru za mlade
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini, za javno savjetovanje

12. veljače

 1. Zaključak o sklapanju Izmjene Ugovora o javnim radovima - Uređenje športskog igrališta na Olibu, s društvom MAXMAR GRUPA d.o.o.

15. veljače

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka javne nabave u predmetu - nabave i montaže sportskog balona za teniske terene
 2. Odluka o dodjeli poslovnoga prostora na adresi Bedemi zadarskih pobuna u zakup Hrvatskom restauratorskom zavodu, Zagreb
 3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenom umanjenju i oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore 
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa i umanjenju iznosa zakupnine javnih površina
 6. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Obala i lučice" d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja na javnim parkiralištima, premještanja i čuvanja vozila

16. veljače

 1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2021. godini
 2. Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti za zahvat u prostoru - vodovodni priključni cjevovod za Centar za gospodarenje otpadom
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Veterinarske ambulante Mustać j.d.o.o. za usluge zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina grada Zadra

17. veljače

 1. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zadra
 2. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stanovi
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
 4. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe ugradnje, upravljanja i održavanja srednjenaponskog priključnog kabela „Nikole Tesle 2“
 5. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi i ugradnji solarne kamere u Uvali Bregdetti s tvrtkom Global security

19. veljače

 1. Odluka o odabiru ponude društva Lavčević Zadar d.o.o. za radove rekonstrukcije ulice dr. Franje Tuđmana u Zadru
 2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za radove sanacije mjesnog puta u Velom Ižu
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za radove sanacije mjesnog puta u Istu
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za radove sanacije mjesnog puta u Zapuntelu
 5. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Turističkoj zajednici Grada Zadra

22. veljače

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Diklo gradnja d.o.o. za izgradnju vodovodnog okna - križanje ceste NGGGZ i ceste za GZ Crno