1. travnja

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zadarski otoci
 2. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Krune Krstića
 3. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Blagoje Bersa
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Aniva inženjering d.o.o. za izradu geotehničkog proračuna utjecaja izgradnje tunela na građevini na k.č. 3038/4 i dr. k.o. Zadar

2. travnja

 1. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u Ulici Kažimira Zankinija 4, Vijeću bošnjačke nacionalne manjine grada Zadra

6. travnja

 1. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja za izvođenje radova na javno prometnim površinama po zahtjevu TD Odvodnja d.o.o.

7. travnja

 1. Zaključak o odobrenju financijske pomoći Boksačkom klubu Sveti Donat Zadar

8. travnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje novog Gradskog Groblja Grada Zadra

9. travnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva EMMI j.d.o.o. za usluge stručnjaka za javnu nabavu te administrativno – financijsko vođenje projekta „Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno – FAZA I“
 2. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja o prometovanju pješačkom zonom Poluotoka društvu Krekić Avangard d.o.o.

12. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Special d.o.o. za uređenje podloge športskog igrališta u Mjesnom odboru Diklo

14. travnja

 1. Izmjene i dopune Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita za očuvanje likvidnosti kroz financijski instrument „COVID-19 - zajam za očuvanje likvidnosti“ u Gradu Zadru
 2. Zaključak o prihvaćanju darovanja umjetničkih radova

16. travnja

 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave opreme za uređenje Bedema zadarskih pobuna – Projekt „Zadar baštini“

19. travnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za prometnicu na Premudi

20. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za izradu V. Izmjena i dopuna PPUG-a

21. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhos d.o.o. za uređenje podloge športskog igrališta u Mjesnom odboru Smiljevac
 2. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za uređenje fasade pročelja Mjesnog odbora Crno

22. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonski studio Rene d.o.o. za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje senzoričkog parka Vruljica
 2. Zaključak o preraspodjeli učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

26. travnja

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 2. Zaključak o financijskoj pomoći Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru

27. travnja

 1. Odluka o prihvaćanju ponude Zajednice ponuditelja Grafik.net d.o.o., Callidus grupa d.o.o., Intech d.o.o. i Paywiser Ite, Timsons Business Centre Bath Road Kettering za nabavu pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT-Projekt ZUM 4.0
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Tissa d.o.o. za analizu lokacija i mogućnosti izgradnje podzemnih garaža na području Voštarnice
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Cibo promet d.o.o. za rušenje stare zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće
 4. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje kakvoće mora u 2021. godini

28. travnja

 1. Zaključak o odobrenju financijske pomoći Hrvatskom nogometnom savezu
 2. Zaključak o pokroviteljstvu organizacije 29. Ljetne škole kineziologa Hrvatske

30. travnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Belpod d.o.o. za poboljšanje temeljnih zahtjeva za građevinu Društveni dom Molat