1. travnja

 1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. Odluka o određivanju lokalnog koordinatora pri izradi Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
 3. Zaključak o odabiru ponude tvrtke Pronova d.d. za uslugu Evaluacije projekta „Škola PUNa mogućnosti 4“
 4. Zaključak o dodjeli na korištenje parkirališta na Obali kneza Branimira - kod zgrade „Lipotica“, Županijskoj lučkoj upravi Zadar
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru „Indie“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

2. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude tvrtke Atrij d.o.o. za izradu glavnog projekta rekonstrukcije krova Centra za mlade i dijela Gradske knjižnice
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave opskrbe električnom energijom za razdoblje od četiri godine
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

3. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude tvrtke Donat d.o.o. za izradu projketne dokumentacije lokalne ceste L63050 sa spojem na D306 u Petrčanima
 2. Zaključak o odabiru ponude tvrtke Stipčević d.o.o. za nabavu radova izgradnje spoja prometnice ulica Grge Novaka i R.F. Mihanovića

4. travnja

 1. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći „uskrsnica“ umirovljenicima
 2. Zaključak o odabiru ponude tvrtke Media oglasi d.o.o. za uslugu tiskanja školskih listova za osnovne škole Grada Zadra
 3. Zaključak o uplati subvencije kamate OTP banci d.d. temeljem odobrenih kredita malom poduzetništvu
 4. Zaključci o odobrenju postave reklamne poruke Narodnom muzeju Zadar – x2
 5. Zaključci o odobrenju postave reklamne poruke Turističkoj zajednici Grada Nina – x3
 6. Zaključci o odobrenju postave reklamne poruke društvu Satoro d.o.o. – x2
 7. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Koncertnom uredu Zadar
 8. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72. bojne
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije

5. travnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave projektantskog nadzora rekonstrukcije Providurove palače
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za ljetnu prodaju
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Trgu Petra Zoranića, društvu Eno expert d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

8. travnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije i nadogradnje Centra za mlade
 2. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2019. godinu
 3. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji 304. Sinjske alke
 4. Zaključak o sufinanciranju turističke manifestacije „Zadar Outdoor Festival 2019.“
 5. Zaključak o sufinanciranju 4. Konferencije vjerskog turizma, sakralne baštine i hodočašća
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

9. travnja

 1. Zaključak o pokroviteljstvu 32. Simpozija pedijatrijskog pulmološkog društva
 2. Zaključak o dodjeli prostora u ulici Majke Margarite 3, kao zamjenskog za prostor u Providurovoj palači, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Zadra
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu dalekozora na Obali kralja Petra Krešimira Iv, društvu „Novitet“ d.o.o.
 4. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu pokretne naprave na lokaciji Nova vrata, društvu Mare Meum d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Prirodoslovno – grafičkoj školi
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Arheološkom muzeju Zadar

10. travnja

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
 2. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Vodovod“ d.o.o. na cijenu isporuke vode naseljima na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru
 3. Zaključak o isplati sredstava namijenjenih za rad nacionalnih manjina Grada Zadra za razdoblje siječanj – ožujak 2019. godine

11. travnja

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije

12. travnja

 1. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu štanda na lokaciji Silba, društvu Izola trade j.d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri na terasi caffe bara „Pax“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Trgu Gospe Loretske
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom rukometnom savezu
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj udruzi roditelja
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine MO Arbanasi

15. travnja

 1. Odluka o sklapanju ugovora s Ministarstvom državne imovine RH o darovanju nekretnine za građenje pristupne prometnice novog gradskog groblja grada Zadra
 2. Odluka o sklapanju ugovora s Ministarstvom državne imovine RH o darovanju nekretnine za građenje pristupne ceste Poduzetničkoj zoni Crno 
 3. Obavijest o odabiru ponude tvrtke Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. za savjetodavne usluge pri prijavi projekta implementacije inteligentnog prometnog sustava Zadar
 4. Obavijest o odabiru ponude društva New Project d.o.o. za usluge pri upravljanju projektom TOURISM4ALL te razvoju metodologije pristupačnog turizma
 5. Odluka o neposrednoj dodjeli javne površine na Obali kneza Branimira za postavu reklamne poruke društvu „GO 2 Digital“ d.o.o.
 6. Zaključak o davanju suglasnosti Agenciji ZADRA za provođenje postupka javne nabave usluga organizacije edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika za projekt „SOS – Surađuj i ostvari sebe
 7. Zaključak o davanju suglasnosti Agenciji ZADRA za provođenje postupka javne nabave usluga izrade i analize stručnih dokumenata za projekt „SOS – Surađuj i ostvari sebe“
 8. Zaključak o dodjeli prostora u Ulici don Ive Prodana 10, Udruzi Artstudio

16. travnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Prirodoslovno – grafičkoj školi
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Zadar Outdoor d.o.o.

17. travnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru „Indie“

18. travnja

 1. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo za ispitivanje kakvoće mora
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Marijini obroci“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Zadar Outdoor

19. travnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave poštanskih usluga za razdoblje od dvije godine
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi u ime obitelji

23. travnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije na terasi caffe bara „Pod bedemom“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka

24. travnja

 1. Zaključak o odobrenju sufinanciranja Turističke zajednice mjesta Silba
 2. Zaključak o pokroviteljstvu i sufinanciranju projekta VI. Međunarodni simpozij o smokvi
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju

25. travnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine u Ulici Š. K. Benje društvu Zadar Outdoor d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

26. travnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu Ross Media Consulting d.o.o.

29. travnja

 1. Obavijest o odabiru ponude tvtke Investinženjering d.o.o. za uslugu FIDIC konzultinga nad radovima dovršenja i dogradnje Centra Mocire
 2. Odluka o odabiru ponude tvrtke Sustav javnih bicikala d.o.o. za nabavu sustava javnih bicikala u gradu Zadru
 3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti
 4. Zaključak o odabiru ponude tvrtke Elektromehanika-Sklad d.o.o. za sanaciju zaštitne ograde i izradu klupa za rezervne igrače na igralištu „Bagat“
 5. Zaključak o izdavanju dozvole tvrtki Krekić avangard d.o.o. za prometovanje teretnim vozilima i strojevima unutar pješačke zone Poluotok za potrebe gradilišta Providurova palača
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu športske rekreacije Dite Zadarsko

30. travnja

 1. Zaključak o uređenju i održavanju plaža i morske obale na području Grada Zadra
 2. Zaključak o pokroviteljstvu 4. Konferencije vjerskog turizma, sakralne baštine i hodočašća
 3. Zaključak o pokroviteljstvu eventa Zadar 2019 Mikronis esports days
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru „Indie“