2. svibnja

1. Obavijest o odabiru ponude Regionalne energetske agencije Sjever za vanjsku stručnu pomoć za izradu integriranog akcijskog plana i proračuna za emisije ugljika za Grad Zadar

2. Zaključak o upućivanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju agencije Zadra Nova za 2021. godinu

3. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred bara-noćnog kluba „Ledana“

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom obrtu „ABA“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

4. svibnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Zeljko informatika d.o.o. za izradu projekta evidencije komunalne infrastrukture na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra, za javno savjetovanje

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

5. svibnja

1. Plan vježbi civilne zaštite u 2022. godini

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

6. svibnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Maxmara grupa d.o.o. za zamjenu umjetne podloge teniskog igrališta pri Š.R.C. Zgon

2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga UPU-a sportsko – rekreacijske namjene „Skročini“

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga III. Izmjena i dopuna UPU-a prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus

9. svibnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave opreme u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Š. Budinića

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga UPU-a uvale Bregdetti

10. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog događanja na terasi ugostiteljskog objekta „The Botanist“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi U ime obitelji

11. svibnja

1. I. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Odluka o davanju suglasnosti Sveučilištu u Zadru za postavu senzora na lokaciji Gradski most

3. Zaključak o odabiru ponude društva Moje karte d.o.o. za nabavu integriranog sustava za prodaju ulaznica – projekt „Zadar baštini“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu oboljelih od multiple skleroze

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Umjetničkoj organizaciji Teatro Verrdi

12. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Puntamici, Beach baru Bamboo

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

13. svibnja

1. Odluka o odabiru ponude društva Locum d.o.o. za održavanje javne rasvjete za razdoblje od četiri godine – Zona I

2. Zaključak o financiranju mobilnog stručnog tima za rad s darovitim učenicima osnovnih škola Grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

4. Zaključak o odobrenju održavanja koncertnog programa Umjetničkoj organizaciji Teatro Verrdi

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Župi Blažene Djevice Marije Privlaka

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Starinar“

16. svibnja

1. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Mali Iž

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru caffe baru „Dobra Ćakula“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

17. svibnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 1043 k.o. Petrčane

2. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Molat

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

4. Zaključak o odobrenju održavanja događaja u restoranu „Barbakan“

5. Zaključak o odobrenju održavanja događaja na Istarskoj obali

6. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja festivala „Amnesia Ibiza takeover“

7. Zaključak o izmjeni Zaključka kojim je odobreno održavanje programa na prostoru Kapetanskog parka

8. Zaključci (x2) o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Zvonimir“

18. svibnja

1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o raspodjeli poslovanja u 2021. godini

2. Zaključak o produženju radnog vremena restorana „Barbakan“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Župi rođenja blažene djevice Marije iz Privlake

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine srednjoj školi Stanka Ožanića

19. svibnja

1. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra i njihovih zamjenika

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake dio. kat.čest. 4757/1 k.o. Zadar

3. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za uslugu izmjene i dopune UPU-a stambene zone Skročini II

20. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „ABA“

23. svibnja

1. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije 12. Festival dječjih klapa – Zadar 2022.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

24. svibnja

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake čest.zem. 1677/10 i 1677/12, obje k.o. Crno

2. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Molat

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Zadarske županije

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Media oglasi d.o.o.

25. svibnja

1. Odluka o načinu korištenja vlastitih sredstava ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti proračunskih korisnika Grada Zadra

2. Uputa o suradnji između Grada Zadra i proračunskih korisnika Grada Zadra

3. Zaključak o pokroviteljstvu košarkaškog turnira „Hrvatski 3x3 Tour – otvoreno prvenstvo Hrvatske“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Poljani pape Ivana Pavla II

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

26. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Malonogometnom igralištu OŠ Smiljevac

27. svibnja

1. Zaključak o trećoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

2. Treća preraspodjela Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

3. Zaključak o potpisivanju Dodatka Ugovoru o programsko-produkcijsko-tehničkoj suradnji s Narodnim muzejom Zadar

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „ABA“

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred bara – noćnog kluba „Ledana“

31. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. svibnja

 

  1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“
  2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“