3. svibnja

 1. Zaključak o odabiru ponude Sveučilišta u Zadru za usluge arheološkog nadzora prilikom izvođenja radova rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana

4. svibnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Plesnoj udruzi Gesta

7. svibnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokacijama Vrata sv. Roka i Zlatarskoj ulici društvu Nukleus film d.o.o.

10. svibnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Stihovi i note

11. svibnja

 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave interaktivne skulpture makete grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Arheološkom muzeju Zadar

12. svibnja

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina
 2. Zaključak o odabiru ponude TD Nasadi d.o.o. za radove na sustavu navodnjavanja zelenih površina u ulici Miroslava i Janka Perice
 3. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja o prometovanju pješačkom zonom Poluotoka društvu Krekić Avangard d.o.o.

13. svibnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima Zadar

14. svibnja

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji 306. Sinjske alke

17. svibnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za nabavu interaktivne skulpture makete grada Zadra – projekt ZADAR BAŠTINI – ponovljeni postupak
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za nabavu projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića – Centar za mlade
 3. Odluka o odabiru ponude Zajednice ponuditelja Dezinskecija d.o.o. i Ciklon d.o.o. za usluge preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije
 4. Obavijest o odabiru ponude društva Medi terra d.o.o. za usluge izrade idejnog rješenja adaptacije vojne fortifikacije (bunkera) s uređenjem okoliša

20. svibnja

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2021. godinu
 2. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2021. godini
 3. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2021. godini
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom uredu za osiguranje
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Gimnaziji Vladimira Nazora

21. svibnja

 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za 2021. godinu
 2. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Mali Iž, društvu Diža j.d.o.o.

24. svibnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Lukvel d.o.o. za nabavu videokonferencijske opreme i laptopa za projekt Inclusive Play

27. svibnja

 1. Obavijest o odabiru ponude Sveučilišta u Zadru za izradu Strategije prijevoza dostavnih vozila za središte grada Zadra - Poluotok

28. svibnja

 1. Zaključak o isplati sredstava Ligi protiv raka Zadar za kupnju slike na Humanitarnoj izložbi
 2. Zaključak o privremenom produljenju rasvjete sportskog igrališta u MO Smiljevac