2. svibnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine u Ulici Š. K. Benje Udruzi Starinar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj komori primalja
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Deja Brew Pub-u

3. svibnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru za savjetovanje s javnošću
 2. Zaključak o odabiru ponude tvrtke Aces d.o.o. za uslugu rješavanja prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, Crno i Diklo
 3. Zaključak o izmjeni Zaključka o odobrenju korištenja javnih površina Organizacijskom odboru „Inicijativa 67 je previše“

6. svibnja

 1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2019. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za sanaciju kamenih ploča gazišta oko bazena na otvorenom plivalištu Kolovare
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Plesnoj udruzi Gesta
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

7. svibnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu – za Gradsko vijeće
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ za ponovnu javnu raspravu
 3. Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u Ulici Bana J. Jelačića 12b i 14a Ministarstvu pravosuđa RH
 4. Odluka o davanju u zakup javne površine na lokaciji Liburnska obala za postavu kioska društvu RTD d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u Deja Brew Pub-u
 6. Zaključak o odobrenju korištenja srednjovjekovnog obrambenog zida na Trgu pet bunara društvu Zadar Outdoor

8. svibnja

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2019. godinu
 2. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu grada Zadra u 2019. godini
 3. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2019. godini
 4. Zaključak o odobrenju obavljanja djelatnosti vanjske prodaje na lokaciji Ulica 4. gardijske brigade 69, društvu Kaufland k.d.
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

9. svibnja

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s RH, Ministarstvom unutarnjih poslova
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Inovacije i razvoj d.o.o. za savjetodavne usluge i stručnu pomoć izrade dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ITU mehanizma
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV, društvu Zabavica j.d.o.o.
 4. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV, društvu Adria 3 j.d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina društvu Zadar Outdoor d.o.o.

10. svibnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o ukidanju financiranja političkih stranaka iz državnog proračuna
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske

13. svibnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru – za Gradsko vijeće
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Garwan Consulting s.r.o. za uslugu izrade modula aplikacije „pametno punjenje“
 3. Zaključak o pokroviteljstvu znanstveno stručnog skupa 22. Ljetna akademija 2019.
 4. Zaključak o pokroviteljstvu znanstveno stručnog skupa medicinskih sestara
 5. Zaključak o odobrenju održavanja studentskog filmskog festivala u Kapetanskom parku
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

14. svibnja

 1. Odluka o odabiru ponude tvrtke AB Forum d.o.o. za projektantski nadzor rekonstrukcije objekta Providurove palače u Zadru
 2. Odluka o pokretanju postupka nabave radova sanacije izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru
 3. Obavijest o odabiru ponude Instituta za razvoj i međunarodne odnose za izradu studije izvodljivosti o mogućnostima razvoja IT klastera u Zadru
 4. Zaključak o odabiru ponude tvrtke CDV d.o.o. za uslugu izrade studije izvodljivosti za projekt Razvoj inteligentnog transportnog sustava ITS
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga na objektima „Tržnica Zadar“ d.o.o.
 6. Zaključak o sanaciji pomorskog dobra – obalnog pojasa sa sjeveroistočne strane rta Punta Bajlo

15. svibnja

 1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje udruga iz područja razvitka otoka na području grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju mjesnog puta u Velom Ižu
 3. Zaključak o odabiru ponude tvrtke Konus d.o.o. za izradu glavnog projekta pretovarne stanice Iž
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na području grada Zadra – sezona 2019.
 6. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za trajanja sezone 2019.

17. svibnja

 1. Odluka o odabiru ponude G.O. Credo-ing za radove rekonstrukcije Osnovne škole Krune Krstića
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a Tehnički školski centar
 3. Zaključak o odabiru ponude Hrvatske udruge Carla Orffa za nabavu usluga edukacije/usavršavanja za primjenu elemenata Orff Schulwerka u terapiji glazbom u okviru projekta „Mreža ZaDar“
 4. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Mali Iž, drušvu Diža j.d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi Drama plus
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Antropop“
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije

20. svibnja

 1. Obavijest o odabiru ponude Obrta Edu.com za konzultantske usluge pri pripremi i provedbi javne nabave u okviru projekta „Mreža ZaDar“
 2. Obavijest o odabiru ponude društva IT PRAXIS d.o.o. za konzultantske usluge pri upravljanju projektom unutar projekta „Mreža ZaDar“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na vanjskim terenima ŠC Višnjik
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Volonterskom centru Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Zajednici udruga „Centar nezavisne kulture“ Zadar

22. svibnja

 1. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2019. godini

23. svibnja

 1. Zaključak o pokroviteljstvu sajamske manifestacije „Branitelji Zadru“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

24. svibnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o komunalnom redu za savjetovanje s javnošću
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra za savjetovanje s javnošću
 3. Odluka o dodjeli poslovnog prostora u ulici Don Ive Prodana 7, u zakup Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odabiru ponude društva C.D.V. d.o.o. za izradu Studije izvodljivosti projekta izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno – faza I
 5. Zaključak o sklapanju Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora u korist nacionalnih manjina Grada Zadra

27. svibnja

 1. Obavijest o odabiru ponude Dječjeg vrtića Siget za usluge edukacije/usavršavanja provedbe ranog učenja engleskog jezika djece predškolske dobi u okviru „Mreža ZaDar“
 2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga II. izmjena i dopuna UPU-a prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus
 3. Zaključak o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji s društvom Primere meridies d.o.o.

29. svibnja

 1. Zaključak o odabiru ponude G.O. Knežević za sanaciju mjesnog puta u Brguljama
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Morovnik d.o.o. za sanaciju turističkog ureda u Olibu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred zgrade Novog kampusa Sveučilišta
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred noćnog kluba „Ledana“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na području bivše vojarne u Ulici S. Radića iza Gradske knjižnice te u Šibenskoj, Vukovarskoj i Ulici Sv. Marije

30. svibnja

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova uređenja pomoćnih teniskih terena na Š.C. Višnjik

31. svibnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Studio 2M za izradu projekta prometnice nastavak ulice Put kotarskih serdara
 2. Zaključak o isplati troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra izabranih na izborima 5. svibnja 2019.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Europskom domu Slavonski Brod
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar