2. studenog

1. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Krune Krstića

2. Odluka o imenovanju članice Školskog odbora OŠ Krune Krstića

3. Odluka o mjerenjima posebne namjene oko odlagališta otpada Diklo

4. Zaključci (x6) o isplati sredstava projektnim partnerima projekta „NETWAP“ po odobrenju završnog projektnog izvještaja:

   -  ENEA - Talijanska nacionalna agencija

   -  TD „Čistoća“ d.o.o.

   -  MOLISE TOWARD IL 2000 S.R.L.

   -  FENICE FOUNDATION

   -  Regional union of the chambers of commerce of Veneto

   -  Institut Ruđer Bošković

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

7. Zaključak o odabiru ponude društva Aces d.o.o. za usluge rješavanja prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, k.o. Crno i k.o. Diklo

8. Zaključak o odabiru ponude društva Via Centrum d.o.o. za izradu projektne dokumentacije garaža na području Bilog Briga

9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

10. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe bar-u „Trooper“

3. studenog

1. Zaključak o isplati sredstava projektnom partneru - Gradskom društvu Crvenog križa Zadar za mjesec listopad 2022.

2. Zaključak o odabiru ponude društva Odlagalište sirovina d.o.o. za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u 2022. godini

3. Zaključak o odabiru ponude društva ACES d.o.o. iz Zadra za etažiranje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

4. Zaključak o odabiru ponude društva GRADNJA VODICE d.o.o. za dobavu i ugradnju aluminijske stolarije u Mjesnom odboru Mali Iž - Porovac

4. studenog

1. Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade za troškove grijanja

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

7. studenog

1. Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za uređenje sanitarnog čvora u zgradi DVD-a Rutnjak

3. Zaključak o odabiru ponude Potrošačko uslužne zadruge „Silba“ za sanaciju poljskog puta na Silbi

4. Zaključak o odabiru ponude Potrošačko uslužne zadruge „Silba“ za sanaciju mjesnog puta na Silbi

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru caffe bara „Porat“

8. studenog

1. Obavijest o odabiru ponude društva Sjaj d.o.o. za izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta za potrebe Komunalnog redarstva na razdoblje od dvije godine

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023. godinu

9. studenog

1. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju mjesnog puta u Malom Ižu

2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju mjesnog puta u Malom Ižu – Porovac

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu sportske rekreacije „Loptica“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

10. studenog

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup

2. Zaključak o odabiru ponude društva Adriatic osiguranje d.d. za usluge osiguranja zbirke moderne hrvatske umjetnosti u Providurovoj palači

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu „Kamen“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama „Svjetlo“

11. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2023. godini

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2023. godini

14. studenog

1. Zaključak o sponzorstvu organizacije 2. Festivala mladih pjevača amatera „Donat Fest“ 2022.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko – Zadar“

15. studenog

1. Zaključak o odabiru ponude društva Crescat d.o.o. za nabavu odvlaživača zraka u Providurovoj palači

16. studenog

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave za izgradnju parka uz prometnicu Kažimira Zankija od Puta Bokanjca do Žmirića

2. Zaključak o odabiru ponude Braniteljske zadruge Maslenica 93 za sanaciju dijela ograde na ŠRC Mocire

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

4. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za uređenje kontejnerskih svlačionica u Mjesnim odborima Bili Brig, Ploča, Arbanasi i Stanovi

17. studenog

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

21. studenog

1. Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2022. godinu

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest. zem. 6630 k.o. Bokanjac n.i.

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest. zem. 4485/2 k.o. Zadar

4. Obavijest o odabiru ponude društva Rene d.o.o. za izradu glavnog projekta krajobraznog uređenja dijela obuhvata DPU komunalnih građevina i uređaja uz Ulicu Hrvatskog sabora i Put Vrela

 5. Zaključak o odobrenju održavanja rada „Zimskog parka“ u vanjskom prostoru Športskog centra Višnjik

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra za trajanja manifestacije „Advent u Zadru“

7. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada za trajanja manifestacije „Advent u Zadru“

8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra povodom Dočeka Nove godine 2023.

9. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada povodom Dočeka Nove godine 2023.

22. studenog

1. Odluka o objavi Natječaja za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na administrativnom području Grada Zadra

23. studenog

1. Obavijest o odabiru ponude društva Partner revizija d.o.o. za uslugu vanjske revizije - Zona Crno

2. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“ za 2022. godinu

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Voštarnica

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

24. studenog

1. Zaključak o odabiru ponude društva Nitor media d.o.o. za nabavu uređaja za nadzor kvalitete zraka u Providurovoj palači

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije KvartArt 2022

25. studenog

1. Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

2. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora Udruzi za autizam Zadar

28. studenog

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2023. godinu

2. Odluka o odabiru ponude društva Marex-elektrostroj d.o.o. za održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine – Zona II

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Stambene zone Skročini II“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe bar-u „Trooper“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije

29. studenog

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake čest.zem. 3266/3 i 3266/1, obje k.o. Zadar

2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za uređenje igrališta u Velom Ižu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024. godinu