2. studenog

1. Zaključak o odabiru ponude društva Radionica primijenjenih umjetnosti d.o.o. za izradu plaketa i pločica sv. Krševan – Dan Grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

3. studenog

1. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Gradatin d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događanja u prostoru i na tarasi caffe barova Kult i Dišpet

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Kamen

5. studenog

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

8. studenog

1. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga na tržnicama TD Tržnica Zadar d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

10. studenog

1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

2. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“ za 2021. godinu

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Čistoća d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Projekt jednako razvoj d.o.o.

11. studenog

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događanja u prostoru i na tarasi caffe barova Kult i Dišpet

12. studenog

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju čest.zem. 229/1 k.o. Zadar

2. Zaključak o nastavku suradnje s Udrugom Lijepa naša u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

3. Zaključak o izmjeni Zaključka kojim je odobreno održavanje manifestacije u ugostiteljskom objektu Kamen

15. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2021. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2021. godinu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. godinu

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

11. Zaključak o odabiru ponude društva ASK Atelier d.o.o. za izradu III. izmjene i dopune UPU prostora vojarne Franka Lisice - Novi Kampus

12. Zaključak o izmjeni Zaključka kojim je društvu „Tržnica Zadar“ d.o.o. odobreno privremeno korištenje javnih površina

13. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Svjetlo

16. studenog

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

17. studenog

1. Odluka o produženju ugovora o postavi bankomata društvu EFT-usluge

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2021. godinu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

6. Zaključak o pokroviteljstvu konferencije otvaranja projekta Digital nomad's valley

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Advent u Zadru 2021

8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događanja u prostoru i na tarasi caffe barova Kult i Dišpet

19. studenog

1. Odluka raspisivanju javnog natječaja za prodaju čest.zem. 5040/15 k.o. Zadar

2. Zaključak o donošenju Plana djelovanja sustava civilne zaštite Grada Zadra

22. studenog

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju čest.zem. 4757/1 k.o. Zadar

2. Odluka o odabiru ponude društva Černelić d.o.o. za opremanje interijera Providurove palače, nabava tipskog namještaja i namještaja po mjeri

3. Odluka o odabiru ponude društva Display d.o.o. za opremanje interijera Providurove palače, nabava multimedijalne opreme

23. studenog

1. Odluka o odabiru ponude društva Sarađen d.o.o. za nabavu radova izgradnje pristupne ceste PZ Crno - II. Faza

2. Zaključak o donaciji novčanih sredstava za realizaciju humanitarne akcije Banovini Za dar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Eko-Zadar

24. studenog

1. Odluka o odabiru ponude društva Civil engineering consultancy d.o.o. za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o međusobnim odnosima s društvom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. za priključenje Poduzetničke zone Crno (etapa 1) na elektroenergetsku mrežu

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događanja u prostoru i na tarasi caffe barova Kult i Dišpet

25. studenog

1. Odluka o odabiru ponude društva Strabag d.o.o. za nabavu radova izgradnje prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno

2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2022. godini

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2022. godini

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD Obala i lučice d.o.o. Zadar na Odluku o izmjenama i dopunama (II) općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija i prekoračenja dopuštene razine buke tijekom trajanja događanja Advent u Zadru 2021

26. studenog

1. Obavijest o odabiru ponude društva Zeljko informatika d.o.o. za uslugu izrade projekta evidencije javnih površina koje nisu namijenjene za promet motornim vozilima, javnim objektima i parkiralištima za kopneno područje Grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara

29. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2022. godine

30. studenog

1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar

2. Zaključak o prijenosu bespovratnih sredstava iz projekta PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije, projektnom partneru Caritas Zadarske nadbiskupije

3. Zaključak o sponzorstvu sportsko – zabavne manifestacije ZIMSKI PARK na Višnjiku