4. studenoga

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

5. studenoga

 1. Zaključak o sklapanju izmjene Ugovora o javnim radovima izgradnje zgrade – višenamjenske dvorane s popratnim sadržajima u MO Novi Bokanjac
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Koncertnom uredu Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići

6. studenoga

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja predio Gornji Bilig

7. studenoga

 1. Odluka o odabiru ponude društva Urbanex d.o.o. za usluge izrade interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra – Projekt ZADAR BAŠTINI
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Vita projekt d.o.o. za izradu izvješća i programa zaštite zraka za područje Grada Zadra
 3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave opreme za potrebe projekta Mreža ZaDar – inovativni vrtići 

8. studenoga

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra za savjetovanje s javnošću
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima za savjetovanje s javnošću
 3. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja/studija za akademsku godinu 2019./2020.
 4. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu
 5. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja u akademskoj godini 2019./2020.
 6. Zaključak o sklapanju Izmjene Ugovora o izvođenju radova/usluga nabave, ugradnje i održavanja gradske opreme na području Grada Zadra
 7. Zaključak o odabiru ponude društva Geoexpert d.o.o. za nabavu istražnih radova na konstrukciji i podvodnom dijelu skakaonice na bazenu Kolovare
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Eko – Zadar

11. studenoga

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji na projektu STREAM između Grada Zadra i Agencije Zadra Nova
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Nova akropola

12. studenoga

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zadarski sport
 2. Zaključak o odabiru ponude društva AB FORUM d.o.o. za izradu projektne dokumentacije interijera odjela Gradske knjižnice u Providurovoj palači

13. studenoga

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Odlagalište sirovina d.o.o. za uslugu uklanjanja nepropisno odbačnenog otpada u 2019. godini

14. studenoga

 1. Odluka o produljenju roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o produljenju roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Odluka o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za izgradnju pristupne ceste NGGGZ
 4. Obavijest o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za sanaciju krovišta u ulici Kažimira Zankija 4
 5. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za uređenje ureda MO Crno
 6. Zaključak o odabiru ponude obrta Maričić za izradu nove stolarije u zgradi na Narodnom trgu 1
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

18. studenoga

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

19. studenoga

 1. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u Ulici Kažimira Zankija 4, Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Zadarske županije
 2. Zaključak o odabiru ponude društva CBBS d.o.o. za usluge savjetovanja u postupku kandidature Grada Zadra za Europski grad sporta za 2021. godinu
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Nasadi d.o.o. za uređenje zelenila na Obali kneza Branimira – Jazine 3. faza
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Advent u Zadru 2019.
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom adventskog razdoblja 2019.
 6. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zadra tijekom adventskog razdoblja 2019.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Svjetlo

20. studenoga

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja groblja Kožino

21. studenoga

 1. Odluka o odabiru ponude društva Diklo gradnja d.o.o. za izgradnju pristupne ceste Poduzetničke zone Crno – 1. faza
 2. Odluka o odabiru ponude društva Block-projekt d.o.o. za projektantski nadzor na izgradnji škole na Novom Bokanjcu
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Kruševo – put d.o.o. za izgradnju nerazvrstane prometnice u gornjem Diklu
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u crkci sv. Dominika

25. studenoga

 1. Odluka o darovanju nekretnine označene kao zk.č.br. 2099/4 Republici Hrvatskoj
 2. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Zadar u 2019. godini
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Morovnik d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Olibu
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi medicinskih sestara i tehničara

26. studenoga

 1. Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga na objektima Tržnica Zadar d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Brodarica

27. studenoga

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj stranci umirovljenika

28. studenoga

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije raskrižja Ulice braće Miroslava i Janka Perice s Gaženičkom cestom

29. studenoga

 1. Zaključak o sponzorstvu humanitarne akcije Vukovaru za Dar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi navijača Tornado Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Privlaka