1. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva ARCHING – STUDIO d.o.o. za izradu idejnog i glavnog projekta podzemne garaže ispod trga kod hotela Iž

2. Obavijest o odabiru ponude društva KONUS d.o.o. za uslugu izrade Glavnog projekta za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. srpnja

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji u Strateškim promotivnim kampanjama u 2022. godini s Turističkom zajednicom Grada Zadra

2. Zaključak o prijenosu sredstava projektnom partneru Gradsko društvo Crvenog križa Zadar

3. Zaključak o prijenosu sredstava projektnom partneru Caritas Zadarske nadbiskupije

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije – Sunset festivala 

5. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra, tijekom održavanja Sunset festivala

5. srpnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave opreme u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

7. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za održavanje sustava javnih gradskih bicikala 

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

8. srpnja

1. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Nasadi“ d.o.o. na Prijedlog izmjena i dopuna Cjenika komunalno pogrebno-grobljanskih usluga

2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV – Riva obrtu Vakanza corner

3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV – Riva Zadruzi Misija

4. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu Muro bar

11. srpnja

1. Zaključak o odabiru ponude Pučkog otvorenog učilišta Zadar za nabavu certificiranog obrazovanja u sklopu provedbe projekta POKRET +

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu za savjetovanje s javnošću

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima za savjetovanje s javnošću

12. srpnja

1. Odluka o neposrednoj dodjeli javne površine za isticanje reklamne poruke na području Grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi kolekcionara predmeta i starina „Starinar“

13. srpnja

1. Zaključak o provođenju programa pomoćnika u nastavi

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Udruzi mladih Puntamike

14. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Prompt projektiranje d.o.o. za projektiranje ceste i infrastrukture stambene zone Smiljevac

2. Obavijest o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za nabavu bicikala, dodatne opreme te implementaciju sustava javnih gradskih bicikala

3. Zaključak o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj realizaciji i financiranju projekta „Sanacija obalnog zida u luci Olib“ sa Županijskom lučkom upravom Zadar

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu „Kamen“

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru „One Way“

6. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

15. srpnja

1. Zaključak o utvrđivanju za javno savjetovanje Nacrta prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Zadra

2. Zaključak o pokroviteljstvu Svjetskog kongresa Međunarodnog Hegelova društva

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi „Svarog“ bara

18. srpnja

1. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Zadra (2021. - 2023. godina)

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova sanacije mrtvačnice i servisnih prostora na Gradskom groblju u Zadru

3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

4. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“

19. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Superstudio design projects d.o.o. za preradu i prilagodbu vizualnog identiteta za II Palače

20. srpnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave uređenja interijera novog dijela Gradske knjižnice u Centru za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake dio kat. čest. 9346/1 k.o. Zadar

3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

4. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projekta nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom u Diklu

5. Zaključak o objavljivanju rezultata ispitivanja koncentracije peludi u zraku na području Grada Zadra

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u vinskom vrtu „Wine Bar Zadar

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

21. srpnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije raskrižja ulica Vladka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulica Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u vinskom vrtu „Wine Bar Zadar“

22. srpnja

1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Zadarskom plesnom ansamblu

25. srpnja

1. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Mare Meum d.o.o.

2. Zaključak o produljenju trajanja rasvjete sportskog igrališta u Mjesnom odboru Ploča

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine obrtu Vakanza Corner

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

26. srpnja

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

2. Zaključak o produljenju trajanja rasvjete na Sportsko-rekreacijskom centru Zgon

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi caffe bara „Trooper“

4. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi branitelja veterana Vojne policije 72. bojna

27. srpnja

1. Odluka o osnivanju Koordinacijskog i Partnerskog vijeća za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja kulturno - povijesnom cjelinom grada Zadra

2. Zaključak o pokroviteljstvu 50. Plivačkog maratona Zadar - Preko

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na području grada tijekom održavanja manifestacija u kolovozu

4. Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada tijekom održavanja manifestacija u kolovozu

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija – koncerata na terasi UO „Beach Bar Fratelli“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na otoku Ižu

7. Zaključak o davanju u zakup javne površine Braniteljskoj zadruzi Porta salona

28. srpnja

1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja Ecoplan d.o.o. i Architecture & Road design d.o.o. za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole pored OŠ Šimuna Kožičića Benje

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake kat.čest. 4254/12 k.o. Zadar