1. srpnja

 1. Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjeg te imenovanju novog člana Nadzornog odbora TD „Odvodnja“ d.o.o.

2. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-zabavnih manifestacija ispred bara – noćnog kluba „Ledana“

5. srpnja

 1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Smart sense d.o.o. za nabavu uređaja za mjerenje kvalitete i kakvoće zraka
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)
 4. Zaključak o pokroviteljstvu i isplati sredstava potpore organizaciji znanstveno – stručnog skupa „23. Ljetna akademija 2021.“

6. srpnja

 1. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Upravnom odboru Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

9. srpnja

 1. Odluka o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe DVD-a „Olib“
 2. Zaključak o financiranju Prometne jedinice mladeži

12. srpnja

 1. Odluka o imenovanju poverenstva za nabavu usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno – faza I
 2. Zaključci (x4) o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova u kulturi za 2020. godinu: Gradske knjižnice, Znanstvene knjižnice, Hrvatskog narodnog kazališta i Koncertnog ureda
 3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. i financijsko izvješće za 2020. godinu Dječjeg vrtića „Latica“

13. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pročišćene liste reda prvenstva za kupnju stanova iz POS-a na lokaciji Crvene kuće
 2. Zaključak o raspisivanju javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu
 3. Zaključci (x6) o isplati sredstava projektnim partnerima projekta „NETWAP“ po odobrenju 3. Projektnog izvještaja: ENEA - Talijanska nacionalna agencija, TD „Čistoća“ d.o.o., MOLISE TOWARD IL 2000 S.R.L., FENICE FOUNDATION, Regional union of the chambers of commerce of Veneto i Institut Ruđer Bošković

14. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Mozaik grupa d.o.o. za usluge vanjske tehničke pomoći pri organizaciji My Smart City hackatona i konferencije 2021.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-zabavnih manifestacija na terasi Svarog bara
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u UO „Kamen“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi UO „Shut up and eat“

15. srpnja

 1. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Zadra
 2. Obavijest o odabiru ponude društva AB FORUM d.o.o. za izradu projektne dokumentacije uređenja i opremanja Providurove palače
 3. Zaključci (x8) o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkih društava za 2020. godinu: „Liburnija“ d.o.o., „Tržnica Zadar“ d.o.o., „Odvodnja“ d.o.o., „Čistoća“ d.o.o., „Nasadi“ d.o.o., „Eko“ d.o.o., „Vodovod“ d.o.o. i „Obala i lučice“ d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred bara – noćnog kluba „Ledana“

16. srpnja

 1. Odluka o imenovanju radne skupine za nadzor nad provedbom antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 2021. do 2022.
 2. Zaključci (x2) o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. i financijsko izvješće za 2020. godinu Dječjih vrtića „Sunce“ i „Radost“
 3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Agencije ZADRA NOVA za 2020. godinu
 4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. za 2020. godinu
 5. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju KK Zadar s.d.d. za razdoblje od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2020. godine
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju sklapanja Dodatka 3. Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2020. godini
 8. Zaključak o odabiru ponude društva Milimetar d.o.o. za izradu UPU-a pretežno stambene namjene Ploča – geodetske usluge

17. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

19. srpnja

 1. Odluka o imenovanju poverenstva za provedbu nabave usluga stručnog nadzora nad radovima prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno
 2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove „Zadarski sport“ za 2020. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. – 2027. godine
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Zadar snova

20. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine - 3 parkirna mjesta Franjevačkom samostanu sv. Frane
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

21. srpnja

 1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2020. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d.
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu
 4. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projekta dijela Ulice Krešimirova obala u Diklu
 5. Zaključak o odobrenju održavanja koncertnog programa u prostoru ispod Gradske knjižnice
 6. Zaključak o davanju u zakup javne površine Braniteljskoj zadruzi Misija
 7. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi „Starinar“
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

22. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Marex elektrostroj d.o.o. za izradu i postavljanje zaštitne ograde na šetnici i sunčalištu u Diklu
 2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Nogometnog kluba Zadar s.d.d.
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Latica“
 5. Zaključak o produljenju vremena trajanja rasvjete sportskog igrališta u MO Ploča
 6. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja o prometovanju pjašačkom zonom Poluotok društvu Krekić Avangard d.o.o.

23. srpnja

 1. Odluka o imenovanju poverenstva za provedbu nabave bicikala, dodatne opreme te implementacije sustava javnih bicikala
 2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.

26. srpnja

 1. Odluka o imenovanju poverenstva za provedbu nabave opreme za uređenje bedema zadarskih pobuna – Projekt „ZADAR BAŠTINI“ – ponovljeni postupak
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Klubu „Zadarski plesni ansambl“

27. srpnja

 1. Odluka o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra
 2. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora KK Zadar s.d.d.
 3. Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Zadar za korištenje nekretnina oznake dio k.č. 10766, dio k.č. 10767 i dio k.č. 10721, sve k.o. Zadar

28. srpnja

 1. Odluka o odobravanju potpore prijaviteljima za subvencioniranje kamate kredita kroz instrument „COVID 19 – zajam za očuvanje likvidnosti“ u Gradu Zadru
 2. Odluka o odobravanju potpore prijaviteljima za subvencioniranje kamate kredita kroz instrument „COVID 19 – zajam za investicije“ u Gradu Zadru
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije – Zadar sunset Festivala u caffe baru Bamboo i na Istarskoj obali
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija – proslave vjenčanja i žive glazbe u ugostiteljskom objektu Kamen

29. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Vajt d.o.o. za konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću
 2. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe političkim strankama na izborima za članove predstavničkog tijela Grada Zadra

30. srpnja

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Illeconcept za nabavu promotivnih materijala i vizualnog identiteta – projekt Inclusive Play
 2. Zaključak o odobrenju obavljanja djelatnosti prodaje na štandu Mati Pastuoviću