1. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU-a prostora vojarne Franka Lisice
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na igralištu/parkiralištu pored Gradske knjižnice Zadar
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na prostoru parka Sfinga
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije/koncerta na plaži na Puntamici

2. srpnja

 1. Zaključci o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2018. godinu: - TD „Eko“ d.o.o. Zadar

           - TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar

           - TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar

           - TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

           - TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar

           - TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar

           - TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar

           - TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar

           - TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar

 1. Zaključci o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Eko-Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Središnjem državnom uredu za sport RH

3. srpnja

 1. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Silba (lučica Mul) društvu Paprenica j.d.o.o.
 2. Zaključak o subvenciji kamate OTP banci d.d. temeljem odobrenih kredita malom poduzetništvu
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka društvu „Magic Croatia“
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Sport event“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Deja Brew Pub-u
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred noćnog kluba Ledana
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ljetnog kina između Kazališta lutaka i crkve sv. Dominika

4. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom redu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra
 4. Zaključak o provođenju programa pomoćnika u nastavi
 5. Zaključak o davanju suglasnosti TD Vodovod d.o.o. na nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vode javne vodoopskrbe
 6. Zaključak o preuzimanju obveze financiranja Prometne jedinice mladeži
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine umjetničkoj organizaciji Teatro Verdi

5. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD „Liburnija“ d.o.o. na opće uvjete prijevoza putnika
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD „Nasadi“ d.o.o. na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD „Obala i lučice“ d.o.o. na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 5. Zaključak o odabiru ponude Energetskog instituta Hrvoje Požar za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020. – 2022.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osječko – baranjskoj županiji

8. srpnja

 1. Zaključak o donošenju III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2019.
 2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Yellow ball j.d.o.o.

9. srpnja

 1. Odluka o donošenju Priručnika o postupanju Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja Urbanog područja Zadar
 2. Odluka o odabiru ponude društva Aniva-inženjering d.o.o. za sanaciju izolacije u prostorijama Veslačkog doma, Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZADRA NOVA ZA VAS“

10. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe bara „Teatro“

11. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a dijela prostora MO Jazine
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a zone trgovinskog velecentra „Vrilo“
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanju u najam socijalnih stanova u vlsništvu Garad Zadra za savjetovanje s javnošću
 4. Odluka o pokretanju postupka nabave usluge nadzora nad izgradnjom škole na Novom Bokanjcu
 5. Obavijest o odabiru ponude društva Aces d.o.o. za uslugu etažiranja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

12. srpnja

 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluke o iznosu participacije Glazbene škole Blagoje Bersa za šk.god. 2019./2020.
 3. Zaključak o odabiru ponude društva E.C.H.R. d.o.o. za pripremu i održavanje radionica u sklopu Projekta „ZADAR BAŠTINI“

15. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu Mirnovec
 2. Zaključci o davanju u zakup javne površine društvu R-OH Koncept d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Žene u Domovinskom ratu
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine odredu izviđača „Bijeli javor“

16. srpnja

 1. Odluka o sklapanju Aneksa II. Ugovora o javnim radovima rekonstrukcije ulice N. Tesle s društvom Poduzeće za ceste Split d.o.o.

17. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva hpnj+ d.o.o. za usluge izrade projekta rekonstrukcije te prenamjene objekta u sveučilišni kampus na otoku Molatu
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi „Drama plus“
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Ilirija“ d.d.
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe barovima Forum i Callegro

18. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Loaklnu akcijsku grupu Mareta

19. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude UOIG Mandra Damir za uslugu izrade projektne dokumentacije za Ulicu A.M. Reljkovića
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

22. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za postavu i opremanje stanica za iznajmljivanje električnih bicikala u gradu Zadru – projekt „eGUTS“
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I. (zapad)
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju II. izmjena i dopuna UPU-a prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna DPU-a Tehnički školski centar Zadar

23. srpnja

 1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju društva „Košarkaški klub Zadar“ s.d.d. za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Koncertnog ureda Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi UPU-a sportsko – rekreacijske namjene „Skročini“
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake č.z. 5895/1 k.o. Zadar

24. srpnja

 1. Odluka o imenovanju članova u Kulturno vijeće Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u Diklu – „Lito u Diklu 2019.“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u konobi „Kraljevski vinogradi“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – ljetni kulturno zabavni program

25. srpnja

 1. Odluka o pokretanju postupka nabave i ugradnje solarnih panela na instalaciji Pozdrav suncu
 2. Zaključak o odabiru ponude društva RMC d.o.o. za usluge održavanja i vođenja web portala Potraga.hr
 3. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti na teret čest.ze. 513/13, 2256/1, 2256/2, 2323, 2326, 2327 i 2328, sve k.o. Diklo u korist HEP-a d.d.
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na području Grada Zadra tijekom turističke sezone 2019. Turističkoj zajednici Grada Zadra
 5. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Zadra tijekom turističke sezone 2019.
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe barovima Forum i Callegro
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi Svarog bara

26. srpnja

 1. Odluka o odabiru ponude Braniteljska zadruga Maslenica 93 za radove uređenja pomoćnih teniskih terena na Š.C. Višnjik
 2. Zaključak o isplati sredstava za rad nacionalnih manjina Grada Zadra u 2019. godini
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Hrvatskoj za dar“

29. srpnja

 1. Zaključak o sklapanju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Gradskoj i Znanstvenoj knjižnici Zadar
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Zadarskom plesnom ansamblu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred noćnog kluba Ledana

31. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe barovima Forum i Callegro