D N E V N I    R E D

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar  za 2017. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2017. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2017. godinu

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar  za 2017. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće  Javne vatrogasne postrojbe  Zadar za 2017. godinu

7. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA  za 2017. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2017. godinu

9. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016./2017. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2017. godinu

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016./2017. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2017. godinu

11. Izvješće o realizaciji programa rada i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića  „Latica“ za 2017. godinu

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o Zadar

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća