DNEVNI RED

1. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu