DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata, početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2013. godinu 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar  za 2013. godinu 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2013. godinu 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2012./2013. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2013. godinu 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2012./2013. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2013. godinu 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“ za 2013. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticanje stanogradnje

11. Prijedlog Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu  javnih površina 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra 

13. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela prostora MO Jazine

14. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Dražanica

16. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lučice „Vitrenjak“ u Zadru

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru izvoditelja za građevinske radove izgradnje i rekonstrukcija Ulice Hrvoja Ćustića

18. Prijedlog Odluke o odobravanju stjecanja nekretnine u vlasništvu Samostana Sv. Pavla radi izgradnje CP Park

19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zadra u 2013. godini i usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zadra za 2014. godinu

20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju vatrogasnog vozila na korištenje Gradu Zadru 

22. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o promicanju prijateljstva i suradnje između Grada Zadra i Grada Dundeeja

23. Prijedlog Zaključka o  davanju suglasnosti na  Statut  Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune  Statuta  Gradske knjižnice Zadar

25. Prijedlog Zaključka o  davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta  Znanstvene knjižnice Zadar

26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

PRILOZI:

Izvadak iz Zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća

GRAFIČKI PRIKAZ PLANA - točka 13.