DNEVNI RED

-  AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2021. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2021. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu  Grada Zadra za 2021. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

8. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostornog uređenje i komunalne djelatnosti

 

 PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća