DNEVNI RED

  - AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2021. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2021. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2021. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu

10. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

11. Prijedlog Plana djelovanja Grada Zadra u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

12. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2022. godinu

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Tržnica Zadar d.o.o. Zadar na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo

14. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, za dimnjačarska područja broj 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

      -  Prijedlog članova stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija 

15. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (dio Vinkovačke ulice)

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao čest.zem. 1667/2 k.o. Zadar

18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake čest.zem. 9382/36 i čest.zem. 9382/39, obje k.o. Zadar

19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 5660/2 k.o. Silba

20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem.191/22 k.o. Zadar

 

PRIVITAK

- Izvadak iz Zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća