DNEVNI RED

-  AKTUALNI SAT -

 1. Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2016. godinu:

      a) TD „Eko“ d.o.o. Zadar

      b) TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar

      c) TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar

      d) TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

      e) TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar

      f) TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar

      g) TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar

      h) TD "Tržnica Zadar" d.o.o. Zadar

      i) TD „Inovativni Zadar“ d.o.o.

    j) TD "Športski centar Višnjik“ d.o.o. Zadar

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2016. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2016. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2016. godinu

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2016. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2016. godinu

7. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2016. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski šport“ za upravljanje športskim objektima Zadra za 2016. godinu

9. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2015./2016. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2016. godinu

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2015./2016. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2016. godinu

11. Izvješće o realizaciji programa rada i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Latica“ za 2016. godinu

12. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. za 2016. godinu

13. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

14. Prijedlog Odluke o odobravanju prijenosa reciklažnog dvorišta Gaženica trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Zadar

15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake č.z.4401/1, č.z. 4401/4 i dio č.z.4422/42 sve k.o. Zadar

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Arheološka istraživanja za novu gradsku tržnicu

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

19. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za nacionalne manjine

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća