DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra;

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključenja Ugovora o zajedničkom financiranju dijela 2. i dijela 3. faze rekonstrukcije obale u uvali Jazine;

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja odluke o odabiru izvoditelja radova za nabavu: izgradnja i rekonstrukcija ulica Petra Skoka i Marina Getaldića s infrastrukturom;

4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centralne zone Vidikovac;

5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće Crvene kuće u Zadru;

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2012. godinu;

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar  za 2012. godinu;

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar  za 2012. godinu;

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i  programa rada za pedagošku 2011./2012. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za  2012. godinu;

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2011./2012. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za  2012. godinu;

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa i financijsko izvješće Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“  za 2012. godinu;

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zadra u 2012. godini i usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zadra za 2013. godinu;

14. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Vodovod d.o.o. Zadar za izgradnju vodoopskrbnog sustava otoka Premuda;

15. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Vodovod d.o.o. Zadar za izgradnju vodoopskrbnog sustava otoka Oliba;

16. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Vodovod d.o.o. Zadar za izgradnju vodoopskrbnog sustava otoka Silbe;

17. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice  Dječjeg vrtića Radost u Zadru;

18.a Prijedlog Odluke o razrješenju Marije Obad za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost u Zadru;

Prijedlog Odluke o imenovanju Smiljane Zrilić za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost u Zadru;

19. Prijedlozi Odluka o imenovanju članova i članica u Školski Odbor:

a)  Osnovne škole Stanovi,                                       

b)  Osnovne škole Krune Krstića,                                         

c)  Osnovne škole Petra Preradovića,          

d)  Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje,

e)  Osnovne škole Šime Budinića,

f)   Osnovne škole Smiljevac,

g)  Osnovne škole Bartula Kašića,

h)  Osnovne škole Voštarnica,

i)   Osnovne škole Zadarski otoci,

j)   Glazbene škole Blagoje Bersa.

20. Prijedlog Zaključka o imenovanju Smailji Medjit, dr.med. u službu mrtvozornika na području grada Zadra;

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova vijećnicima Gradskog vijeća;

22. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine.

 

*   *   *   *   *   *   * 

PRILOZI 

Izvadak iz Zapisnika 38. sjednice Gradskog vijeća

GRAFIČKI PRIKAZI PLANOVA  -  točke 4. i 5. dnevnog reda