DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zadra.

 PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 30. sjednice Gradskog vijeća